زاویه بین ثنایاها در محل تلاقی خطوطی که لبه برنده ثنایای میانی فک بالا و پایین را به آپکس آن ها متصل می کند شکل می گیرد. در افرادی که دندان های ثنایاها به سمت جلو متمایل هستند این زاویه کاهش می یابد. دامنه تغییرات این زاویه بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ درجه با میانگین ۱۳۵/۴ درجه است.

منبع:

1.Jacobson A, Jacobson R. Radiographic Cephalometry from basics to 3-D imaging. 2rdedition 2006.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر