فضای بین دندان های مجاور است. در سیستم  دندانی شیری وجود فاصله بین دندان ها کاملا طبیعی است ولی در سیستم دندانی دائمی نرمال نباید بین دندان های مجاور فاصله ای وجود داشته باشد.

منبع:

Proffit WR., Fields HW., Sarver DM., Ackerman JL. Contemporary orthodontics.  5th ed. St Louis: Mosby; 2013

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر