دونوع بخیه ی بین دندانی را می توان به کار برد:

figure-eight وdirect loop. در بخیه ی گره بین دو فلپ قرار می گیرد و وقتی استفاده می شود که فلپ ها تطابق نزدیکی ندارند نظیر موقعیت فلپ اپیکالی و یا اینسیژن هایnonscalloped. انجام این بخیه راحت ترازdirect loop است. بخیه یdirect loop  اجازه ی بسته شدن بهتر پاپیلای بین دندانی را می دهد و وقتی به کار می رود که گرفت استخوانی به کاررفته و تطابق نزدیکی اینسیژن scalloped لازم است.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch60 p3391.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر