چاقوی Orban و چاقوی Merrifield نمونه هایی از چاقوهایی هستند که برای نواحی بین دندانی به کار می روند. این چاقوهای نیزه ای شکل لبه ی برنده روی هردو طرف تیغه ای که به صورت  double-endedویا single-ended می باشد دارند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch59 p3356.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر