• قوس های دندانی کاملا باهم جفت شده ودندان های ماگزیلا روی دندان های ماندیبل را پوشانده اند، این امر وقتی فکین بسته اند مستقیما قابل مشاهده است.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch1 p16

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر