• عاج درون توبولی، کمتر مینرالیزه و حاوی فیبریل های کلاژن است که در دستجات کلاژنی مشخص استقرار یافته اند.
  • توبول های عاجی کانال های کوچکی هستند در کل پهنای عاج از پالپ تا DEJگسترش می یابند.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV.Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 1-4p16–118

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر