شامل نتایج درمانی است که توسط ذهن بیمار درک نمی شود. منافع درمانی نامحسوس اغلب توسط ارزیابی های عینی توسط کلینیسین یا روشهای لابراتواری ارزیابی می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch31 p2063-2064.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر