درنمای هیستولوژیک این مرحله از ژنژیویت نفوذپذیری و گشادی عروق کمی بالا می رود.مایع شیار لثه به خارج از سالکوس می ریزد. مهاجرت لکوسیت ها و عمدتا نوتروفیل ها به تعداد نسبتا کم در بافت همبند و عبور آنها از میان اپی تلیوم جانکشنال و به درون سالکوس مشاهده می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch7 p445.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر