• لایه لایه گذاشتن کامپوزیت تا حد اکثر عمق پلیمریزاسیون بدست می آید واحتمالا از اثرات انقباض حین پلیمریزاسیون کاسته شود.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 10p263

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر