این نقطه بر روی نوک تاج قدامی ترین اینسیزور میانی فک پایین قرار گرفته است.

از این نقطه برای رسم محور طولی اینسیزورهای فک پایین استفاده می شود.

منبع:
  1. Rakosi,T. An atlas and manual of cephalometric radiography, Lea & Febiger, 1982
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
  1. Basavaraj P. , An Atlas on Cephalometric Landmarks, JP Medical Ltd, 2013
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر