پاپیلای اینسایزیو مستقیما در خلف و بین دندان های سانترال ماگزیلا قرار دارد. ساختاری برجسته و صورتی رنگ و بیضی شکل می باشد که بر روی سوراخ نازوپالاتین قرار دارد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

– Color atlas of common oral diseases ; fifth edition 2016 ; Robert P. Langlais ; Craig S. Miller ; Jill S. Gehrig ; Page 2

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر