بر اساس نظر مایرز به Incisal Tip لبیالی ترین ثنایای میانی فک پایین گفته می شود.

منبع:

An Atlas on Cephalometric Landmarks. Phulari B.2013.chapter 11. Page 75

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر