• این تکنیک در مطب برای دندان های غیر زنده انجام می شود.
  • تکنیک ترمو کاتالیتیک شامل قرار دادن مایع هیدروژن پراکساید ۳۵% داخل اتاقک پالپی می باشد.
  • تکنیک جدیدتر از خمیرها یا ژل های هیدروژن پراکساید ۳۰% تا۳۵% استفاده می کند که نیاز به حرارت ندارد.
منبع:

Heymann HO,Edward J.Swift Jr. EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 13p310

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر