به نحوی طراحی می شود که بار جویدن توسط نواحی اولیه ی ساپورت دنچر(نظیر رترومولار پد و باکال شلف) تحمل می شود. معمولا دو ایمپلنت در قدام مندیبل با یک بار اتصال دهنده گذاشته می شود. یک یا دو کلیپس دنچر را متصل به بار نگه میدارند. وقتی نیروهای اکلوزالی اعمال می شود دنچر حول بار(محور چرخش قدامی) می چرخد و دنچر کمی در نواحی خلفی فرو می رود و نیروها را به سمت نواحی اولیه ی تحمل کننده ی دنچر هدایت می کند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch77 p4224-4225.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر