ایمپلنت ها براساس نوع ناحیه ی اتصال ایمپلنت –اباتمنت به سه دسته تقسیم می شوند:

اتصال داخلی و اتصال خارجی و بدنه ی توپر(یکپارچه) که در ان اباتمنت همراه با بدنه ی ایمپلنت است.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch77 p4165.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر