دندان نهفته به دندانی گفته می شود که نتواند به دلیل کمبود فضا ، مشکلات تکاملی یا موقعیت نادرست رویش نماید.

منبع:

Medical Dictionary, © 2009 Farlex and Partners

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر