در مقاطع عرضی دندان خطوط رتزیوس به صورت دوایر متحد المرکز  ، در مقاطع طولی خطوط عرضی نواحی کاسپی واینسایزال را قطع نموده وسپس به صورت مایل به سمت ناحیه سرویکال پایین امده ودرDEJ  ناپدید می شوند

وقتی این دوایر در سطح مینا ناکامل هستند یک سری شیارهای متناوب به نام خطوط ایمبریکیشن را شکل می دهند

منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV . Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch1 p5

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر