سلامت ناکافی

سلامت ناکافی به تجربه بیماری به اضافه ناخوشی دلالت دارد. یک فرد ممکن است بیمار باشد ولی نشانه ای از بیماری نداشته باشد. اگر بیماری و ناخوشی با هم همزمان شوند ill-health یا سلامت ناکافی به وجود می آید.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Daly B, Batchelor P, Treasure ET, Watt RG. Essential Dental Public Health. third edit. Oxford University Press, 2013

خامی م، رازقی س، و همکاران. مبانی دندانپزشکی جامعه نگر. تالیف بلانید دالی و همکاران. چاپ اول 1391. انتشارات رویان پژوه، تهران، ایران

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر