• وقتی ایجاد می شود که اختلات رشدی کمی دیرتر از مرحله اول وهنگام کامل شدن بلوغ مینا حادث شود ، عوامل اتیولوژی ممکن است موضعی، سیستمک، ارثی باشد
منبع:

Heymann HO,Swift JrEJ.Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch2p56

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر