• افزایش حساسیت عاجی یک وضعیت کلینکی شایع که درمان دشواری دارد. اغلب محققان توافق دارند که تئوری هیدرودینامیک به بهترین شکل dentin hypersensitvity را توجیه می کند.انتقال درد از طریق حرکات سریع مایع درون توبول های عاجی عنوان می کند . از آنجایی که توبول های بسیاری شامل انتهاهای عصبی گیرنده محرک های مکانیکی در نزدیکی پالپ هستند ، حرکات اندک مایع درون توبول ناشی از برش ، خشک کردن، تغییرات فشار ، تغییرات اسمزی یا تغیرات دما مسئول اغلب انتقالات درد شمرده می شود.
منبع:
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر