اصطلاحی عام است که به دستگاه فانکشنالی گفته می شود که اجزا مختلف دستگاه های فانکشنال به طور غیرقرینه در آن به کار رفته اند. استفاده عمده آن در اصلاح شیب طرفی پلان اکلوزال یا رشد نامتقارن فک پایین در بیماران دارای ناقرینگی نظیر میکروزومی همی فاسیال و اختلال رشد متعاقب شکستگی کندیل می باشد. در این کاربرد معمولا موم بایت با قرار دادن فک پایین به حالت قرینه ثبت می شود و در طرف سالم از بایت بلاک خلفی جهت جلوگیری از رویش دندانی و در طرف درگیر از شیلدهای لینگوال و باکال جهت تشویق رویش دندانی استفاده می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR., Fields HW., Sarver DM., Ackerman JL. Contemporary orthodontics. 5th ed. St Louis: Mosby; 2013

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر