پلايري با نوك هاي باريك مسطح است كه انتهاي آن به فرم Comma-Shape با سطوح دندانه‌دار ختم مي‌شود كه تنها در رأس با هم تماس مي‌يابند. اين پلاير براي قراردهي و برداشتن آرچ‌وايرها، پين ها و ديگر آگزيلاري‌ها استفاده مي‌شود. همچنين براي بستن و خم كردن ليگاچور واير نيز كاربرد دارد. اين پلايرها اساساً در دو نوع موجود هستند:

  1. Straight Howes Pliers
  2. Curved Howes Pliers

Straight Howes Pliers ها داراي نوك هاي بلند و باريك و كرودار Lip- Safe هستند كه كارايي آن ها را در نواحي خلفي افزايش مي‌دهد. اين نوك ها براي دسترسي بهتر در زاويه ۴۰ درجه خم شده‌اند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Rai B. Practical dentistry. Jaypee Brothers; 2007.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Phulari BS. Orthodontic principle and practice. Jaypee Brothers; 2011.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر