نوعی دستگاه فانکشنال ثابت است که در سال ۱۹۰۹ توسط E. Herbst معرفی شد. مکانیسم این دستگاه تلسکوپی بوده و شامل پین متصل به بند پره مولر اول پایین و تیوب متصل به بند مولر اول بالا است. با کمی تغییر می توان آن را به اسپلینت های متحرک و یا باند شونده نیز متصل کرد.
امکان کاربرد همزمان این دستگاه با دستگاه ثابت وجود دارد. از آن جا که این دستگاه صرف نظر از همکاری بیمار تمام وقت عمل می کند، اثر بخشی آن بسیار سریع است. از طرف دیگر به علت متکی بودن به دندان (Tooth-borne) منجر به پروتروژن شدید ثنایای فک پایین می گردد. به علاوه به علت وارد آوردن نیروی اینتروزیو کاربرد آن در بیماران Short Face که بخش عمده ای از بیماران Class II را تشکیل می دهند مناسب نیست.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Pancherz H: Treatment of Cl II malocclusion by jumping the bite with the Herbst appliance: a cephalometric investigation. Am J Orthod 76:423, 1979

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

The Herbst appliance: research-based clinical management; H Pancherz, S Ruf; quintessence publishing; 2008

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر