Applianceی است با اندک تغییر در طرّاحی E.P.Harvold و D.G. Woodside. ویژگی اساسی این وسیله میزان زیاد باز شدن دهان در مرحله تهیه آن است. bite این وسیله با ضخامت ۵ تا ۶ میلی متر زیادتر از Freeway space گرفته می شود. این میزان باز شدن همراه با حداکثر کشیدگی عضلات، سبب تولید نیرویی است که به عضلات و استخوانها وارد می شود و القاء یک اصلاح جبرانی اسکلتی می نماید. گفته می شود این وسیله حداقّل میزان جلو آوردن فک را در مراحل ساخت لازم دارد چراکه کشیدگی عضلات سبب اینترود شدن یا لااقّل ممانعت از رویش دندانهای عقبی در فک بالا می گردد که این به نوبه خود سبب  ” بسته شدن” یا چرخش خلاف عقربه های ساعت فک پایین و اصلاح نسبی رابطه کلاس ۲ اسکلتی می گردد.(Bite block effect)

تراش مناسب آکریل در فک پایین نیز موجت تسهیل حرکت مزیالی در دندانهای فک پایین می گردد و این به نوبه خود سبب تسهیل اصلاح کلاس ۲ می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page19

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر