این ریتینر از دندان نیش تا دندان نیش قرار می گیرد و برای رفع کرادینگ دندان های قدامی پس از stripping آن ها به کار می رود.

منبع:

Barrer HG. Protecting the integrity of mandibular incisor position through keystoning procedure and spring retainer appliance. J Clin Orthod 1975;9(8):486-94.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر