هر appliance ثابت یا متحرکی که با هدف اصلاح عادات نامطلوبی مانند مکیدن انگشت، قرارگیری زبان بین دندانها، Tongue thrust، باقی ماندن بلع بزاق نوزادی طرّاحی شود.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page19

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر