در مواردي كه قرار است فک بالا چند قطعه شود تا Expansion يا Contraction، Level نمودن پلن اكلوزال و يا بستن فضا تسهيل شود، استئوتومي مورد نياز اين اعمال پس از متحرك سازي فک بالا انجام مي‌گيرد. اين استئوتومي‌ ها شامل استئوتومي ‌هاي ساجيتال در دو طرف ميدلاين، استئوتومي‌ هاي اينتردنتال و … است و به اين ترتيب ممكن است چندين قطعه دنتوآلوئولار ايجاد شود. قطعه دنتوآلوئولري كه حاوي تعداد دندان ‌هاي بيشتر است سگمنت بزرگتر (Greater Segment) نامیده می شود. ايجاد بيش از ۴ قطعه دنتوآلوئولر در فک بالا توصيه نمي‌شود زیرا خطر از دست رفتن خون رساني در صورت متعدد بودن قطعات وجود دارد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, White RP, Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. Mosby; 2003.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Posnick JC. Principles and practice of orthognathic surgery. Elsevier. Saunders; 2013

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر