در مورد درجه ی سه ی درگیری فورکا استخوان به طاق فورکا نچسبیده است. در مراحل ا.لیه مدخل با بافت نرم پر می شود و قابل مشاهده نیست.کلینیسین ممکن است نتواند پروب پریودنتال را به طورکامل عبور دهد که به علت تداخل با ریج های بی فورکیشنال یا مارژین های استخوانی فاسیالی لینگوالی است. هرچند اگر کلینیسین عمق پروبینگ فاسیال و لیگوال را جمع بزند و این مفدار برابر یا بیشتر از ابعاد فاسیالی لینگوالی دندان در محل مدخل فورکا باشد می تواند نتیجه گیری کند که فورکیشن درجه سه حضور دارد.فورکیشن درجه سه در رادیوگرافی به صورت رادیولوسنسی دیده می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch64 p3598-3599.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر