مرحله ی اولیه ی درگیری فورکاست.پاکت سوپرابونی است و عمدتا بافت های نرم را متاثر کرده است.تحلیل استخوان افزایش عمق پروبینگ رخ می دهد اما معمولا تظاهر رادیوگرافیک ندارد.

 

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch64 p3598.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر