• یک نوع از ترمیم های طلا مستقیم، از شیت های طلا شماره ۴ با۱/۳۲ یا ۱/۴۳ یا ۱/۶۴یا ۱/۱۲۸ اینچ قطع شده ورول شده به شکل گلوله تا داخل حفره قرار بگیرد.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 22pe158

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر