از لحاظ آناتومیک یک برجستگی صاف است که در بین قوس های ابرویی قرار گرفته است.
در آنالیز سفالومتری لترال به عنوان برجسته ترین نقطه بر روی کانتور قدامی استخوان فرونتال در پلن میدساجیتال شناخته می شود.

منبع:
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Yen P. Identification of landmarks in cephalometric radiographs. Angle Orthod 1960;30:35-41

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر