مشابه هچت مینایی است تفاوت آن تیغه منحنی وبول لبه برنده در انتهای تیغه روی سطح خارجی استقرار دارد ورویه تیغه در داخل قوس قرار دارد ، ست کامل ۴ عدد : راست وچب ، مزیال ودیستال

این وسایل غالبا به دو سر ساخته می شود

در آماده سازی حفره کلاس II تریم لبه جینجیوال باحرکات افقی

صاف کردن دیواره فاسیال ولینگوال باحرکات عمودی وچرخشی

صاف کردن مارجین جینجیوال

منبع:

Hilton,TJ,Ferracane JL,Broome JC: Summitt’s  Fundamentals of Operative Dentistry, ed4,Quintessence,2013, ch 7 p 170

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر