در دیپ بایت های عمیق و کامل احتمال صدمه به بافت نرم وجود دارد. چنانچه بهداشت بیمار ضعیف باشد و یا تروما به لثه پالاتال وارد شود، التهاب ایجاد می شود. این التهاب با ترومای ناشی از بایت بر لثه پالاتال تشدید می شود و می تواند منجر به تورم، صدمات اسپیرال و از دست رفتن دائمی لثه شود.

منبع:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: P 13.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر