می تواند به صورت اگزودا یا ترانسودا باشد. حاوی فاکتورهای بیوشیمیایی بسیاری است بنابراین به عنوان بیومارکر تشخیصی یا پروگنوزی وضعیت بیولوژیک پریودونشیوم در سلامت و بیماری می تواندبه کاررود.حاوی اجزای بافت همبند و اپی تلیوم وسلولهای التهابی و سرم وفلور میکروبیالی است که ساکن مارژین لثه یا سالکوس(پاکت) است. در سالکوس سالم مقدار مایع لثه ای بسیار کم است.حین التهاب جریان مایع لثه ای افزایش می یابد و ترکیب آن مشابه اگزودای التهابی می شود. راه اصلی انتشار مایع لثه ای از طریق غشای پایه ازمیان فضاهای بین سلولی نسبتا وسیع اپی تلیوم جانکشنال و بعد به درون سالکوس است. مایع لثه ای موجب تمیزی سالکوس می شود و به علت وجود پروتئین های پلاسمایی اتصال اپی تلیوم به دندان را بهبود می بخشد و ویژگیهای آنتی میکروبیال دارد و فعالیت آنتی بادی برای دفاع لثه دارد.

منبع:

Pöllänen MT, Salonen JI, Uitto VJ. Structure and function of the tooth-epithelial interface in health and disease. Periodontol 2000. 2003;31:12.

24:193;2000, Embery G, Waddington RJ, Hall RC, et al. Connective tissue elements as diagnostic aids in periodontology. Periodontol2000

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر