بافت همبند لثه ی مارژینال کلاژنی است و حاوی مجموعه ای از باندل فایبرهای کلاژنی به نام gingival fibers است. این فایبرها حاوی کلاژن نوع یک هستند.و به صورت گروه های gingivodental و circularو transseptal آرایش یافته اند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch3 p210.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر