معمولا کیست لثه ای از نظر اندازه میکروسکوپی است اما در موراد نادر به اندازه ی قابل توجه از نظر کلینیکی می رسد. و به عنوان افزایش حجم موضعی که ممکن است لثه ی مارژینال و چسبنده را درگیر کند ظاهر می شود. این کیست ها اغلب درناحیه ی کانین و پره مولر مندیبل و اغلب در سمت لینگوال رخ می دهند. بدون در هستند اما تورمی ایجاد می کنند که می تواند موجب اروژن سطح استخوان آلوئلار شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch19 p1557.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر