• انزیمی که در طی ادنتوژنز در داخل ماتریکس عاجی مینرالیزه به دام می افتند.
  • عاج حاوی ژلاتیناز (MMP-9وMMP-2)، کلاژناز(MMP-8)وenamelysin(MMP-20)است. بر فعالیت کلاژنولیتیک وژلاتینولیتیک عاج با مهار کننده های پروتئاز مثل مهار کننده MMP می توان غلبه کرد ودر نتیجه باعث ثبات هیبرید لایر شود و تخریب باند رزین- عاج را طی چند ماه پس از ترمیم نداشت.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 4p129

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر