در درمان با تمام دستگاه فانکشنال چه به صورت درمان زودهنگام باشد یا خیر، الگوی حرکت دندانی مشابه می باشد. اگر رشد بیمار به اتمام نرسیده باشد، فک پایین رشد خواهد کرد؛ در غیر این صورت، استتار توسط حرکات دندانی رخ خواهد داد که در طولانی مدت ثبات مناسبی ندارد.

اثرات دندانی دستگاه فانکشنال شامل کاهش اورجت به واسطه رتروکلینیشن دندان های قدامی فک بالا و پروکلینیشن دندان های قدامی فک پایین (Class II Elastic Effect) می باشد.

به هرحال، چنانچه میزان مشکل اسکلتال کم باشد،  Lip Trapبرطرف شده توسط میزان اندک رتروکلینیشن دندان های قدامی فک بالا و پروکلینیشن دندان های قدامی فک پایین احتمالا با ثبات خواهد بود.

منبع:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: P 53,58.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Proffit WR, Fields H, Sarver DM, Ackerman JL. Contemporary orthodontics. St. Louis: Mosby; 2013: Chap 13

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر