هنگام تحویل وسیله می بایست از صحت ساخت و عدم وجود لبه های زبر اطمینان حاصل کنیم. دستورالعمل کتبی مخصوص بر حسب نوع دستگاه به بیمار و والدین تحویل داده می شود که باید گویای نحوه قرار دهی دستگاه توسط بیمار به تنهایی باشد. می بایست به بیمار در مورد تغییرات احتمالی در صحبت کردن، افزایش بزاق و اینکه پوشیدن دستگاه مسوولیت خود اوست  توضیح داده شود. زمان پوشیدن دستگاه بهتر است به صورت قابل دستیابی تظیم شود به این ترتیب که در جلسات اول تا زمانی که کودک به آن عادت کند، به صورت پاره وقت وسپس تمام وقت استفاده شود. سایر توضیحات شامل نحوه مراقبت از دستگاه و اقدامات لازم در صورت شکستن دستگاه می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: P 55, 57.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: Chap 4

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر