دستگاه فانکشنال باید برای خوردن غذا، ورزش و تمیز کردن از دهان خارج شود و زمانی که در دهان نیست حتما باید در جعبه خود نگهداری شود. انتظارمی رود در هر ماه حدود ۱ تا ۲ میلیمتر کاهش اورجت ایجاد شود. در پایان درمان باید به رابطه ثنایایی نزدیک به نوک به نوک رسیده باشیم. کودک باید بداند که نمی تواند ارتدنتیست را فریب دهد و ارتدنتیست متوجه عدم همکاری در پوشیدن دستگاه می شود. زمان پایان درمان بر اساس کاهش اورجت، همکاری بیمار و  خواسته خانواده بیمار تعیین می شود. زمانی که اورجت کاهش یافت، ادامه درمان به صورت فقط شب ها پوشیدن دستگاه ادامه می یابد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: P 57.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: Chap 4

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر