صرف قرار دادن دستگاه فانکشنال در دهان، به علت کاهش اورجت با جلوآوردن فک پایین به محض پوشیدن دستگاه و لذا بهبود ظاهر، همکاری بیمار را بر می انگیزد. در هر صورت شانس موفقیت دستگاه در بیماران کم سنی که احساس می کنند به واسطه وجود دستگاه تحت فشار قرار گرفته اند یا در بیماران فاقد حمایت ضروری والدین بسیار کم است.

اگر دستگاه خوب ساخته نشده باشد جای گذرای آن سخت و دردناک می شود و بیمار آن را به آسانی تحمل نخواهد کرد. علاوه بر این چنانچه دستور العمل استفاده از دستگاه به روشنی توضیح داده نشود اعتماد کافی بین ارتدنتیست با بیمار و والدین ایجاد نخواهد شد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: P 53.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: Chap 4

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر