نوعی پچ سفیدرنگ است که در نتیجه اصطکاک مداوم دندان ها یا دنچر با مخاط دهان بوجود می آید و در نتیجه آن لایه کراتینه افزایش می یابد.

از مثال های شایع آن میتوان به خط سفید یا linea alba اشاره کرد که به صورت یک خط کراتینه در افرادی که گونه خود را توسط دندان ها به طور مکرر گاز میگیرند ایجاد می شود.

این اصطکاک میتواند سطح وسیع تری از مخاط را در بر بگیرد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

https://emedicine.medscape.com/article/1076089-clinical#b1

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر