• یکی از طرح های شنک هندبیس ، زاویه دار اتصال یابنده است ، برای استفاده در هندپیس پر سرعت ، نسبت به نوع latch type طول کمتری دارد ، در نتیجه دسترسی بهتر برای نواحی خلفی دهان فراهم می کند.
  • وسایل Friction grip با نیروی اصطکاک بین شنک وگیرهای پلاستیکی یا فلزی هندپیس نگه داشته شوند.
منبع:

Heymann  HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 6p173

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر