به طور کلی فرنوم ها یا فرنولوم ها چین های کوچک بافتی هستند که حرکت بافت متصل به آن را محدود می کنند و از آن بافت محافظت می نمایند. در حفره دهان فرنوم های زبانی و فرنوم لبیال و فرنوم های باکال وجود دارد. فرنوم زبانی در طول میدلاین در قسمت خلفی کف دهان قرار گرفته است. فرنوم های لبیال و باکال نیز بین بافت لثه و مخاط لبیال و باکال واقع شده اند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1-Color atlas of common oral diseases ; fifth edition 2016 ; Robert P. Langlais ; Craig S. Miller ; Jill S. Gehrig ; Page 2

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر