R Frankle برای درمان مشکلات اسکلتی، گروهی از وسایل فانکشنال (Functional Appliance) را طراحی نمود. این گروه وسایل همزمان با کمک به تکامل (Maturation)، آموزش (Training) و Reprograming سیستم عصبی- عضلانی دهانی-صورتی، به درمان مشکلات اسکلتی می پردازد.

چهار گروه عمده Appliance توسط Frankle توضیح داده شده است: Function Regulator (FR) I که برای درمان مشکلات کلاس ۱ و کلاس ۲ زیرگروه ۱ است. FR II برای درمان مشکلات کلاس ۲ زیرگروه ۱ و ۲ طراحی کردیده است. FR III برای درمان در کلاس ۳ در نظر گرفته شده و FR IV که برای درمان بیماران Hyperdivergent و Open bite قدامی می باشد.

این وسیله دارای سپر گونه ای (Buccal Shield) و بالشتک لبی (Lip Pad) است که توسط سیمها به هم متصل شده و جهت محدود کردن و آموزش مجدد عضلاتی که عملکرد مناسبی ندارندو جلوگیری از آثار نیروهای عضلانی بر سیستم دندانی طراحی شده اند.

بنا به نظر Frankle در هنگام ساختسپر کونه ای در این وسایل، باید مختصری عمق وستیبول بیشتر شود تا اندازه ای که در هنگام بستن دهان، این buccal Shield ها با فشار مختصری به عمق وستیبول، توسط بیمار حس شود و این نیروی مختصر را عامل گسترش عرضی اسکلتی apical base می داند.

به کمک سپر زبانی(Lingual Shield) نیز می توان بحث مقدار جلو آمدن فک پایین را در در میزانهای دلخواه مدیریت نمود.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page18

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر