در این نوع شکستگی، شکستگی با محیط خارج مثل محیط دهان و خارج از دهان ارتباط پیدا می کند. شکستگی باز فک ممکن است موجب پارگی مخاط دهان و شیار لثه ای  و لیگامان های پریودنتال و باز شدگی سینوس و پارگی پوست ناحیه آسیب دیده گردد. هر نوع شکستگی فک که همراه با شکستگی دندان باشد شکستگی باز یا مرکب نامیده می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Miloro M, Ghali GE, Larsen P, Waite P. Peterson’s principles of oral and maxillofacial surgery. people’s medical publishing house;third edition;2012.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر