در این نوع شکستگی، استخوان شکسته به چندین قطعه استخوان تقسیم می گردد. زخم های ناشی از تیراندازی و یا  اشیاء سوراخ کننده و دیگر آسیب های شدید که به فکین وارد می شوند معمولا منجر به این نوع شکستگی می گردند.

منبع:

Miloro M, Ghali GE, Larsen P, Waite P. Peterson’s principles of oral and maxillofacial surgery. people’s medical publishing house;third edition;2012.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر