در این نوع شکستگی، استخوان شکسته به چندین قطعه استخوان تقسیم می گردد. زخمهای ناشی از تیراندازی و یا اشیا سوراخ کننده و دیگر آسیبهای شدید که به فکین وارد می شوند معمولا منجر به این نوع شکستگی می شوند.

 

منبع:

Miloro M, Ghali GE, Larsen P, Waite P. Peterson’s principles of oral and maxillofacial surgery. people’s medical publishing house;third edition;2012.

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر