Articular (Glenoid) Fossaقسمتی از Mandibular Fosaa است که در قدام شیار پتریگوتیمپانیک قرار می گیرد. این قسمت به عنوان قسمت غیرفانکشنال مفصل در نظر گرفته می شود زیرا هنگامی که دندان ها در تماس کامل با هم هستند، تماس محکمی بین سر کندیل و قسمت مقعر فوسای آرتیکولار وجود ندارد. برجستگی مفصل در ناحیه قدامی تحتانی فوسای مفصلی قرار می گیرد. قسمت خلفی تحتانی مفصل با لایه بافت همبندی فیبروز ضخیم پوشانده می شود که نشان دهنده آن است که این قسمت ناحیه فانکشنال مفصل است.

منبع:

Scheid RC, Weiss G.Woelfel’s Dental Anatomy. Lippincott Williams & Wilkins, 2012.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر