در علم ارتودنسی، تنها دو دارو وجود دارند که در بسیاری از موارد، ترکیبی از آندو عامل ایجاد اثرات درمانی است. سیستم نیرو معولا شامل مولفه های نیرو در فضای دو بعدی یا سه بعدی و گشتاورهای موجود است.
Fx=100  grf
Fz= 25  grf
My = 200 gr.mm

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Marcotte MR. Biomechanics in orthodontics.1990, B.C.Decker, Toronto

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Burstone CJ, Choy K. The biomechanical foundation of clinical orthodontics, 2015 Quintessence,Chicago

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر